Rezultate anticipate

Print Friendly, PDF & Email

Prin derularea activităţilor şi a subactivităţilor aferente, se urmăreşte obţinerea unor rezultate directe şi evidente care se vor concretiza prin atingerea obiectivului general şi obiectivelor specifice ale proiectului.

Rezultatele obţinute vor fi:
A1. Capacitatea de implementare instalată şi operaţională: echipa de implementare instruită cu privire la obiectivele proiectului şi metodologia de implementare; planul de acţiune, matricea de monitorizare şi raportare şi procedurile realizate; procedurile de achiziţie publică; rapoartele tehnico-financiare şi cererile de rambursare transmise; auditul extern realizat; documentele arhivate.

A2. Campania de informare ce are ca obiectiv creşterea gradului de informare şi cunoaşterea oportunităţilor de încadrare în muncă la FPC şi ICC. Se va recurge la măsuri de promovare a proiectului şi a Centrului de Informare, Mediere şi Consiliere Profesională (CIMCP). Rezultate anticipate ale campaniei de informare: evenimentul de lansare care conţine şi conferinţa de presă realizată, web-site-ul proiectului realizat, 5000 flyere, 4000 de pliante care promovează proiectul, 500 de mape de prezentare a proiectului, mesaje cheie transmise pe diferite canale: flyere, pliante, presa scrisă, site; 1 banner, 4 roll-up-uri, 50 de afişe; eveniment diseminare informaţii care include o conferinţă de presă la finalizarea implementării proiectului realizat. Evaluarea campaniei realizate. Peste 1000 de persoane vor lua la cunoştintă indirect despre oportunităţile de ocupare.

A3. Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională individuală şi de grup rezultate: 2 Centre de Informare, Mediere şi Consiliere Profesională înfiinţate, amenajate şi dotate corespunzător; 800 de şomeri participanţi la programul de informare, mediere şi consiliere profesională; 600 de şomeri de lungă durată participanţi la programele integrate din care 300 de femei şi 300 tineri.

A4. Formarea profesională în ocupaţiile solicitate pe piaţa muncii – rezultate: 1 curs bucătar finalizat (curs de calificare de nivel II cu durata de 5 luni), 2 cursuri de barman finalizate (curs de perfecţionare cu durata de 2 săptămâni), 2 cursuri de ospătar finalizate (curs de calificare de nivel II cu durata de 5 luni), 2 cursuri de lucrător în comerţ finalizate (curs de calificare nivel I cu durata de 3 luni), 1 curs tehnician in hotelărie finalizat (curs de calificare nivel III cu durata de 8 luni); 175 de şomeri participanţi la instruire (formare profesională); din care 60 de şomeri de lungă durată; 8% din participanţii la programele integrate, şomeri de lungă durată – certificaţi, din care 6% femei şi 6% tineri.

A5. Creşterea nivelului de încadrare prin furnizarea serviciului de consultanţă pentru începerea unei activităţi independente sau de plasare la locul de muncă şi informare prin implementarea planurilor individuale de acţiune pentru absolvenţii cursurilor – rezultate: o bursa a locurilor de muncă finalizată, din cei 175 de şomeri formaţi -22,85% încadraţi în muncă, care reprezintă minim 5% din cei 800 de şomeri participanţi la programul de informare, consiliere şi mediere; 5% procent de şomeri încadraţi în muncă în termen de 6 luni după participarea la programele integrate, 2% procent de şomeri urmează o altă formă de pregătire în termen de 6 luni după participarea la programele integrate; 40 de şomeri participanţi la instruire încadraţi în muncă; 5 participanţi la instruire urmează o altă forma de pregătire; 4 şomeri demarează o activitate independentă; 100 de şomeri de lungă durată participanţi la instruire certificaţi; 300 de femei participante FSE; 300 de participanţi FSE cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani.