Obiectivele specifice

Print Friendly, PDF & Email

1. Creşterea şanselor de integrare şi reintegrare pe piaţa forţei de muncă a 800 de şomeri (şomeri tineri, şomeri peste 45 de ani, şomeri de lungă durată tineri şi adulţi) din mediul urban şi rural, prin furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională individuală şi de grup.

2. Creşterea nivelului de ocupare în muncă a unui număr de 175 şomeri prin formare profesională în domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului, inclusiv prin tehnici şi metode moderne, în vederea adaptării calificărilor la nevoile pieţei muncii, prin dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor, respectiv calificare şi perfecţionare.

3. Atragerea şi menţinerea pe piaţa muncii în vederea unei rate cât mai mari de ocupare a şomerilor prin mediere şi organizarea unei burse a locurilor de muncă pentru cei 175 de absolvenţi ai cursurilor de formare profesională organizate în cadrul proiectului.