Activităţile proiectului

Print Friendly, PDF & Email

1. Managementul proiectului.

2. Campania de informare are ca obiectiv creşterea gradului de informare şi cunoaştere a oportunităţilor de încadrare în muncă şi de participare la programe FPC şi servicii ICC.

3. Furnizarea serviciilor de informare, mediere şi consiliere profesională individuală şi de grup a şomerilor.

4. Formarea profesională a 175 de şomeri selecţionaţi din grupul ţintă constituit, inclusiv prin tehnici şi metode moderne, în vederea adaptării calificărilor din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului la nevoile pieţei muncii, prin dobândirea de competenţe specifice.

5. Furnizarea serviciului de consultanţă pentru începerea unei activităţi independente şi de plasare la locul de muncă şi informare prin implementarea planurilor individuale de acţiune pentru absolvenţii cursurilor de formare profesională prin cele 2 Centre de Informare, Mediere şi Consiliere Profesională (CIMCP).