Despre noi

Print Friendly, PDF & Email

banner-despre

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane este o instituţie de prestigiu şi recunoscută ce îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul României în domeniul formării profesionale a adulţilor, resurselor umane şi dezvoltării regionale. Implicarea Institutului în viaţa organizaţiilor publice şi private din România este confirmată de specialiştii acestor organizaţii formaţi de institut în anii de funcţionare activă în domeniul formării profesionale dar şi de rezultatele programelor şi proiectelor de interes public implementate. Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane s-a înfiinţat ca persoană juridică în anul 2000 şi are ca scop dezvoltarea resurselor umane, creşterea competitivităţii pe piaţa muncii, promovarea educaţiei iniţiale, formarea continuă a adulţilor, dezvoltarea regională şi promovarea principiilor economice şi sociale europene.

Cursurile de formare profesională a adulţilor organizate de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU) sunt cu autorizare CNFPA iar Certificatele de Calificare sau Absolvire sunt eliberate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Programele de formare profesională pentru adulţi au fost organizate în funcţie de cerinţele concrete ale angajatorilor iar în colaborare cu agenţii pentru ocuparea forţei de muncă s-au organizat cursuri de formare profesională pentru şomeri, absolvenţii acestor cursuri fiind plasaşi în munca în proportie de aproximativ 85 %.

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane este membru al Consiliului pentru Promovarea Formării Profesionale şi al Consiliului Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare durabilă.

iso

 

Obiective

 • a) implementarea şi promovarea educaţiei şi formării profesionale în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoastere;
 • b) dezvoltarea de acţiuni pentru corelarea învătării pe parcursul vieţii cu piaţa muncii;
 • c) stabilirea de relaţii externe şi colaborarea cu parteneri externi în domenii de interes general privind promovarea investiţiilor economice, creşterea competitivităţii pe piaţa muncii, formarea profesională a adulţilor, dezvoltarea resurselor umane şi dezvoltarea regională, conform normelor internaţionale;
 • d) stabilirea de parteneriate cu autorităţile publice locale şi centrale în vederea dezvoltării regionale, educaţiei iniţiale, formării profesionale a adulţilor şi dezvoltarea mediului de afaceri;
 • e) realizarea activitãtii de învãtãmânt si cursuri de formare profesionalã continuã pentru adulti, ca activitate fãrã scop lucrativ, prin promovarea informatiilor privind finantarea prin fondurile europene;
 • i) stabilirea de parteneriate între agenti economici si autoritãti publice, promovarea si organizarea activitãtii de resurse umane, protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia calitãtii mediului, conform actelor normative interne si internationale;
 • j) realizarea activitãtii de apãrare a drepturilor întreprinzãtorilor agenti economici, a angajatilor, reprezentarea economicã si juridicã a intereselor unei pãrti, consilierea si asistenta economico-juridicã si în domeniul resurselor umane prin compartimentul economic-juridic al institutului;
 • k) sustinerea intereselor profesionale si dezvoltarea profesionalã a formatorilor, formarea continuã a cadrelor didactice si a altor profesii ce au legãturã cu obiectivele Institutului;
 • l) conceperea si implementarea de proiecte, obtinerea de finantãri pentru proiecte în domeniul educatiei, formãrii profesionale, resurselor umane, relatiilor comerciale, dezvoltãrii regionale si activitãtii de consiliere vocationalã, economicã si juridicã;
 • m) înfiintarea de consilii consultative în domeniul formãrii profesionale si activitãtii generale cu participarea unor formatori, reprezentanti ai administratiei publice, institutiilor desconcentrate, sindicatelor, patronatelor si ai societãtii civile;
 • n) înfiintarea unui club de întâlnire pentru beneficiarii directi, furnizorii de formare profesionalã si agenti economici, organizarea de seminarii, colocvii si training-uri în diverse locatii din România si strainatate;
 • o) realizarea si dezvoltarea continuã a unor baze de date utile si la dispozitia persoanelor interesate cu privire la proiectele de finantare, accesul la credite si alte informatii utile cu privire la institutiile Uniunii Europene;
 • p) organizarea de activitãti cultural – stiintifice, distractive, turistice si sportive pentru tineret precum si organizarea de cursuri si training-uri în aceste domenii;
 • q) derularea de programe pentru dezvoltarea regionalã în parteneriat cu autoritãtile publice si agentii economici;
 • r) organizarea unor activitãti cu caracter umanitar, de protectie socialã si sprijinirea persoanelor defavorizate;
 • s) sustinerea întreprinzãtorilor privati ca prin activitatea acestora sã se creeze noi locuri de muncã;
 • t) sustinerea si finantarea studiilor unor tineri elevi si studenti de exceptie si acordarea de burse de studii;
 • u) instituirea si acordarea unor premii si titluri pentru diverse personalitãti si/sau persoane care s-au remarcat în mod deosebit în diverse domenii de activitate;
 • v) realizarea de actiuni în scopul promovãrii initiativei private, promovãrii valorilor economice si sociale europene si promovarea parteneriatului public-privat;
 • w) promovarea de actiuni în vederea incluziunii sociale;
 • x) realizarea de actiuni în scopul promovãrii intereselor legitime ale specialistilor în formare profesionalã, evaluatorilor de competente profesionale si ale specialistilor în resurse umane;
 • y) dezvoltarea de parteneriate internationale în domeniul formãrii profesionale a adultilor, evaluarea competentelor profesionale si al dezvoltãrii resurselor umane ;
 • z) dezvoltarea activitãtii de cercetare în domeniul formãrii profesionale, învãtãmântului si resurselor umane.
  Promovarea de parteneriate permanente cu universitãti si institute de cercetare, în cea ce priveste formarea profesionalã si dezvoltarea resurselor umane;
 • z1) editarea de cãrti si reviste precum si promovarea standardelor nationale si internationale în domeniul formãrii profesionale a adultilor.