Consiliere profesională

Print Friendly, PDF & Email

Venim astfel în sprijinul şomerilor prin:

Servicii gratuite de informare, mediere şi consiliere profesională

  • informare privind piaţa muncii, evoluţia ocupaţiilor, locuri de muncă vacante.
  • consiliere profesională pentru stabilirea traseului profesional şi corelarea cu dinamica pieţei muncii.
  • evaluarea şi autoevaluarea potenţialului profesional al şomerilor în vederea orientării profesionale şi integrării pe piaţa muncii.
  • instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă.
  • medierea în muncă şi facilitarea accesării bazei de date cu locuri de muncă vacante şi înscrierea şomerilor selectaţi la cursurile de formare profesională.
  • consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente şi de plasare în muncă a şomerilor.
  • organizarea unei burse a locurilor de muncă.

Ultima actualizare (Marţi, 31 Mai 2011 06:58)